Kornets historie – MEL – Korn – Lærer

print

Agerbrugere og kornets historie

Historien om korn er historien om hele verden gennem ca. 13 000 år. Siden mennesker for første gang dyrkede korn har denne plante været med til at påvirke vores måde at opfatte verden på. Før de første agerbrug var menneskene jægere og samlere. De flyttede rundt efter byttedyrene og levede ofte i små grupper. Korn blev først dyrket i Mellemøsten Asien og Sydamerika. Det var næsten samtidig at mennesker i de tre verdensdele fandt på at dyrke korn uafhængigt af hinanden. Omkring kornet voksede store civilisationer, mens vi i Danmark stadig var stenaldernomader.

Dyrkningen af korn spredte sig over hele verden, og ca. 5000 år efter de første mennesker i Mellemøsten blev agerbrugere, kom korn til Danmark.

Historien her viser stenalderen i Danmark og i det korndyrkende mellemøsten.

Læs-højt for klassen
Historien om Traj – Korn i oldtiden

Traj bevægede sig forsigtigt gennem det åbne landskab. Hun var opmærksom på alle lydene, der kunne fortælle hende, om der var fare på færde. Hendes hårde muskler var spændte som fjedre parate til at redde hende med en pludselig kraftanstrengelse, hvis hun skulle møde et farligt dyr.

Hun placerede sine fødder med øvet sikkerhed på det forræderiske underlag. Både græs og lyngplanter kunne skjule bundløse mudderhuller, små søer eller vrede hugorme. Traj var vokset op på sletten, og hun var vant til at bevæge sig rundt der, men alligevel var hun ekstra anspændt i dag. Det var nemlig første gang, hun var ude alene. Hun var ni år gammel, og hendes mor havde ment, at nu var det på tide, at hun selv fik sit eget område at passe. Alle kvinderne i deres lille lejr havde deres eget , som de finkæmmede for spiselige planter. Mændene skaffede kød og skind til lejren og lavede de livsvigtige flinteredskaber der var kærnen til menneskernes succes i det hårde landskab. Til gengæld var det kvinderne, der vidste hvilke planter, man kunne spise, og hvilke der var giftige. Og selvom hun var en lille pige, kendte Traj mange forskellige spiselige planter og vidste hvilke af dem, der var gode mod feber eller forstoppelse, og hvilke der smagte godt kogt eller bagt.

Nu var hun ude på sin første tur alene i et nyt område. De flyttede meget rundt og boede ikke så længe hvert sted. De var nødt til at flytte fra sted til sted for at følge efter dyrene, der vandrede rundt på sletten. Det var både uhyggeligt og spændende at være med til
at udforske et nyt område. Uhyggeligt, fordi de ikke vidste, hvad hun kunne forvente, og spændende, fordi man altid fandt flest lækre ting på de første samlerture i en ny lejr.

Historien om Taylan – Danmark i oldtiden

Mange tusind kilometer fra Traj var et land, hvor solen strålede fra en skyfri himmel, og hvor det var så varmt, at menneskerne følte det, som om solen var et glødende kul, der langsomt bagte dem som geder over ilden. Her gik en anden lille pige.

Hun var også ni år, og hendes navn var Taylan. Hun boede i et lerklinet hus med sin familie, og hver morgen gik hun ud på markerne for at vande de lange rækker af korn, som udgjorde deres livsgrundlag. Hver dag skulle hun hente mange krukker med vand i floden , men til gengæld kunne de snart høste mad nok til hele vinteren.

Taylan var træt i armene, da hun sent om aftenen gik ind til resten af familien. Hendes
far og bror havde fanget nogle store fisk, som var ved at blive gjort klare, og hendes far forarbejdede med sikker hånd et stykke flint så det blev skarpt og fik en krum form. ”Kornet skal snart høstes” sagde han glad til Taylan, ”I har gjort det godt derude.” Taylan rødmede. Det var ikke tit hun fik ros af sin far, og hun smilede til ham. ”Tror du, vi har nok til hele vinteren” spurgte hun. ”Ja hvis vi bruger efteråret fornuftigt på at samle mere forråd, og hvis vi har lidt jagtlykke”, svarede hendes far.

Da hun gik ind i det kølige, skyggefulde hus, tænkte hun ved sig selv, at det var fantastisk, at hendes bedstefar havde boet i et lille telt, og at de havde flyttet flere gange om året. Nu havde de et dejligt hus, og maden fik de i gave af jorden som tak for det hårde arbejde med at passe og pleje den. Taylans far var dygtig og klog, og han talte allerede om at fange dyr, så han ikke behøvede at traske rundt i skoven for at få kød og skind.

Baggrundsstof De første bønder

De store forandringer skete ikke kun i Danmark og i de lande, der havde været dækket af is. Også resten af verden oplevede, at klimaet forandrede sig. Mennesker over hele jorden havde levet som jægere og samlere, men ved istidens endelige afslutning for 11.000 år siden begyndte mennesker tre forskellige steder på jorden – i Mellemøsten, i Mellemamerika og i Sydøstasien – at leve fuldstændig anderledes.

De opdagede, at de frø, som de samlede fra naturens vilde græsser, kunne sås og blive til nye planter. Når de såede ét enkelt frø, blev det til mange frø. De gemte lidt af de største og bedste frø fra høsten og såede dem året efter. På den måde kunne de blive ved med at høste, så og høste samt vælge frø fra de planter, der gav de fleste og største frø.

Planterne ændrede sig langsomt, fordi de forhold, de levede, under var nogle andre end i naturen. Der var for eksempel ikke en masse andre planter, dér hvor kornet groede, for bønderne lugede marken og de frø fra kornplanterne, der blev gemt, var udvalgt af bønderne. Planterne tilpassede sig dyrkningen – det var ikke længere vilde græsser, men tamme kulturplanter, som ikke mere kunne overleve i naturen.

De var begyndt at dyrke korn – de var agerbrugere. Det krævede meget arbejde at dyrke jorden, mennneskene skulle ikke længere bruge deres energi på at vandre omkring for at jage vildtet eller samle maden i naturen. Jorden lige omkring deres huse gav dem rigeligt mad, og de kunne blive boende det samme sted i årevis. Først når jorden var udpint af dyrkningen, måtte de flytte til et nyt og uopdyrket landområde og starte forfra; fælde og brænde skoven af, hakke og pløje jorden, så, luge og endelig høste kornet.

De første mennesker, der dyrkede jorden, gik stadig på jagt for at skaffe kød at spise. Men de begyndte også at indfange de vilde dyr i naturen, som kunne give dem mad og skind – f.eks. geden, fåret, vildsvinet og uroksen. De ville ikke slå dem ihjel for at spise dem, men gøre dem tamme, så de kunne malke dem, klippe ulden af dem og lade dem få flere unger, som de kunne slagte for at få kød.

Den nye måde at leve på – som bønder – betød, at der var mad til flere mennesker i det samme område. Familierne blev større og befolkningen blev større. Folk rejste til andre lande, bosatte sig og dyrkede jorden dér. Langsomt spredtes den nye livsform.
Der skulle gå omkring 5000 år fra de første mennesker i Mellemøsten dyrkede korn, til de jægere og samlere, der levede i Danmark, også ændrede deres livsform.

I 6000 år har vi i Danmark dyrket korn.
I bondestenalderen dyrkede man hvede og byg.
I bronzealderen begyndte man også at dyrke havre. Og i slutningen af jernalderen kom rugen til Danmark.

Læs højt for klassen

Historien om Lepro – Danmark i Jernalderen

”Lepro… Kom så i gang, det er morgen!”
Råbet skar igennem tågerne af den dejlige drøm, Lepro havde haft. Han følte det som om, han lige var faldet i søvn, og det var svært for ham at vågne. Han havde svært ved at vågne. Hele dagen i går havde han brugt i skoven, hvor han havde samlet rødder og andre spiselige ting. Han var kommet sent hjem, fordi han havde været nødt til at gemme sig i et træ for et vildsvin, og her til morgen kunne han mærke sine muskler beklage sig over de mange timer i træet. Langsomt kravlede han ud af skindene og kom i tøjet. Før han kunne få noget at spise skulle han først se til dyrene, der gik rundt i skovbrynet udenfor landsbyen og græssede. En vrissen knurren fra maven fortalte ham, at han hellere måtte skynde sig. Både køer og grise så ud til at have det godt, og der var ikke nogen af dem, der var forsvundet i løbet af natten, så Lepro skyndte sig tilbage til langhuset, hvor resten af familien ventede med morgemaden.

Morgenmaden bestod af byggrød, med nogen af de bær Lepro havde fundet dagen før. Det var noget af det bedste ved sommeren, for bærrene kunne ikke holde sig, så de var nød til at spise dem med det samme.

”Spis nu rigeligt” sagde Lepros far til ham. ”Vi skal i gang med høsten i dag. Jeg var ude med resten af mændene i morges, og kornet er klar til at blive taget ind. Vi må bare håbe, at vejret holder, men jeg har … varsler …”

Lepro glædede sig til høsten, så han spiste hurtigt, mens hans far fortalte om planerne for dagen. De havde sået korn på marken i foråret, og Lepro havde for første gang været gammel nok til at være rigtigt med, så nu var han spændt på, hvordan udbyttet blev.

”…. Hjælpe med at skære kornet ikke Lepro” Pludselig gik det op for Lepro at hans far talte til ham, han så så forvirret ud, at de alle sammen grinede af ham. ”Jeg sagde at du skulle have dit eget segl, så du kunne hjælpe med at skære kornet. Det er du gammel nok til
nu.” gentog faren leende. Lepro sprang op ”er det rigtigt” udbrød han ”jeg har glædet mig sådan, til jeg blev gammel nok til at være med”. Igen grinede de af ham, og han blev helt rød i hovedet.

Lepro var rigtig glad, men var også lidt nervøs. Han var bange for at gøre noget forkert, og derfor spurgte han sin far, hvad der skulle ske. ” Vi er 25 familier her i byen” sagde faren.” Alle har en del af markerne, og vi skal alle hjælpe med at få høsten ind. Mændene og de store drenge går i gang med hvert deres stykke af jorden.”

”Med seglet”, han viste Lepro den krumme skarpe kniv, ”skærer vi stilkene over på det korn og græs der gror på marken.” Med en hurtig bevægelse med seglet viste han Lepro hvad han mente. ” Nu står du med en håndfuld korn, græs og ukrudt, og den lægger du på jorden og passer godt på ikke at træde på den. Så kommer børnene og kvinderne og samler det ind. Det er deres opgave at sortere det, så vi kan tørre græsset til hø, og så vi kan få kornet i hus.”

Det lød jo nemt nok, og Lepro havde også set det mange gange, når han havde været en del af indsamlerholdet, men det var bedre at være helt sikker. Der var ikke plads til fejltagelser, for det var jo det, de høstede, de skulle leve af hele vinteren. Hvis høsten slog fejl, risikerede de at sulte. Derfor var de også meget omhyggelige, men Lepro kunne fornemme, at det ville blive et godt år. De år, hvor hans far havde været i tvivl om udbyttet, var der ikke nogen hyggesnak og grinen over maden… tværtimod.

Lepro var i tankerne allerede færdig med høsten. Han forestillede sig, hvordan de havde fået et rekordudbytte, og hvordan han som en af mændene kunne gå rundt og lykkeønske de andre med succesen. Han forestillede sig de store bunker af neg, der skulle tærskes ,så kærnerne kunne blive ristet og gemt i store krukker. Han kunne næsten smage festmåltidet, der smagte så meget bedre, fordi de havde arbejdet hårdt for at få høsten i hus, og med et forventningsfuldt smil gik han ud på marken for at gøre sin del af arbejdet…

Baggrundsstof Jernalderen i Danmark

Ved jernalderens begyndelse i 500 f.Kr. havde danskerne allerede levet som agerdyrkere i 3500 år. Landet havde ændret sig meget – de udstrakte og ufremkommelige skove var blevet opbrudt af agerdyrkningen, og kvæget græssede i skovene og på engene. Nogle steder var heden begyndt at brede sig som tegn på, at jorden var blevet udpint efter flere generationers dyrkning. Landbrugene var en slags familielandbrug, hvor familierne boede sammen i landsbyer. Jernaldergården var et langhus med plads til mennesker og dyr under samme tag. Rundt om landsbyerne lå de små marker, som blev sået til om foråret. Arbejdet med at gøre jorden klar til såningen var stort – jorden blev pløjet med ard, men også spade, rive og harve var markredskaber, som jernalderbonden brugte.

Pløjningen med den primitive oldtidsplov var ikke særlig effektiv og selvom bonden lod okserne trække ploven på kryds og tværs over marken flere gange, så groede de vilde planters frø lige så godt som det korn, der blev sået. Resultatet var marker, hvor kornet stod tyndt med et væld af mangefarvede vilde planter imellem. Den vigtigste kornart var byg, dernæst hvede og havren, men også hirse kan findes på jernalderbondens marker. Når kornet var modent, blev det høstet med segl. Seglen var en krum jernkniv med et kort skaft. Det korn, der skulle bruges som mad, blev ristet og derefter gemt i lerkrukker, resten af kornet blev gemt og skulle sås på marken det efterfølgende forår. Dette korn kaldte man sædekorn.

Kornet udgjorde kun en ret lille del af jernalderfamiliens føde. Husdyrene var det vigtigste livsgrundlag for bonden. Flokke af kvæg og får græssede på engene og i skovene. Om vinteren stod de større husdyr i den ene ende af langhuset. Her var indrettet stald med båse til kvæg og heste. I en landsby med ca. 55 personer var 188 opstaldede større husdyr og derforuden får, svin, høns og hunde.

I sommerhalvåret fandt husdyrene selv føden i skovene og i det åbne land. Bonden høstede hø på engene og brugte det til vinterfoder, når kvæget stod på stald. Jo flere kvæg, der kunne græsse omkring landsbyen, jo flere mennesker kunne leve af landbruget. (Fra jernalderens begyndelse til omkring år 0 voksede landsbyerne og kvægholdet kraftigt. I en almindelig landsby i det nordvestlige Jylland levede 40 til 50 personer eller ca. 5-6 familier ved jernalderens begyndelse, og 500 år senere (omkring år 0) var landsbyerne vokset til 200-300 mennesker eller ca. 25-35 familier.) Det særlige ved landsbyerne i jernalderen
er, at de tit var ”vandrelandsbyer”. Landsbyen blev flyttet efter nogle år og det sted, hvor langhuset havde ligget, blev pløjet op og dyrket. Efter endnu nogle generationer kunne det ske igen, og på et tidspunkt vendte man tilbage til den første plads. På den måde udnyttede man hele tiden den gode næringsholdige jord under og tæt ved husene til nye marker.

Flere dyr betød også mere gødning, og det gav igen mulighed for at dyrke større markstykker – gården blev mere produktiv.

Baggrundsstof

Middelalderen – Gården og landsbyen

Siden jernalderen var der blevet flere og flere mennesker i Danmark. Flere landsbyer var opstået, og mere og mere jord var blevet opdyrket. Der var blevet dobbelt så mange landsbyer som i jernalderen, men der var en meget tydelig forskel på jernalderlandsbyen og middelalderlandsbyen, nemlig kirken. Danskerne var blevet kristne og kirken var landsbyens anker. Landsbyerne lå fast omkring kirken og det fælles areal ”forten” med gadekær midt i byen. Til hver enkelt landsby hørte nu også et helt bestemt område; de dyrkede marker, enge, overdrev, skov og mose. Det var landsbyens produktionsområde – landsbyens ejerlav. Det var tit naturlige grænser i landskabet f.eks. åer, lavninger eller moser, der også var ejerlavets grænse.
Mange af de landsbyer eller byer, som vi kender i dag stammer, fra Middelalderen. Hvis du bor i en by som ender på –torp, -holt, -ved og -rød, er byen ca. 2000 år gammel.

Der var ikke kun faste grænser for landsbyens jord, hver gård havde også en bestemt mængde jord til rådighed til at dyrke. Der var med andre ord styr på, hvor stor en andel hver gård havde af landsbyjorden. Ligesom i jernalderen var der indhegnet et mindre
areal omkring hver gård, kaldet ”toften” – en slags have, men i middelalderen var toftens størrelse af stor betydning. Det var nemlig den samme fordeling af jord, der var indenfor landsbyens bebyggede område(arealet af tofterne), som der var på hele landsbyens markjord (de marker, der kan dyrkes korn på). Hvis toften var lille, betød det, at gården også kun havde lidt mark at dyrke korn på udenfor landsbyen, mens hvis toften var sto, havde gården meget markjord. Det var bestemt ved lov. Jyske Lov fra 1200-tallet skrev: ”ligesom tofterne i byen skiftes (dvs. fordeles), skal hele markjorden skiftes”. ”Gård” betyder faktisk et område, der er indhegnet af et gærde eller hegn. Og vi bruger også ordet i dag om et beskyttet område, der er indhegnet f.eks. skole-gården eller bag-gården.

Landsbyen og landsbyfællesskabet var omdrejningspunktet. Fællesskabet i landsbyen gjaldt alt, men særlig vigtigt var fællesskabet omkring dyrkningen af jorden. Hver mark omkring landsbyen var delt op i lige så mange lange smalle markstykker, som der var bønder i landsbyen. Og når markarbejdet begyndte, var alle samlet på marken og gik i gang med hvert sit jordstykke. Alle var fælles om at vælge tidspunktet for pløjning, såning og høst og at udføre arbejdet.

De virkelig store forandringer skete, fordi bønderne fik en anden plovtype at pløje med – hjulploven.
Hjulploven var i modsætning til arden udstyret med hjul og en muldfjæl. Ploven var tungere og pløjede derfor dybere ned i jorden end arden, og muldfjælen sørgede for, at den jord, der blev pløjet op, blev vendt. Alt dette betød, at pløjningen blev bedre og mere effektiv – pløjningen løsnede jorden og forhindrede ukrudtet i at gro.

Pløjningen med hjulploven krævede både mere trækkraft – flere trækdyr og flere personer, der kunne hjælpe til med pløjningen. Med stærke trækdyr og god vilje kunne den tunge plov pløje nye områder op, så endnu mere jord kunne dyrkes. Middelalderbonden pløjede også marken på en særlig måde – han startede med at pløje inde midt på marken og når han kom til enden, vendte han og pløjede tilbage lige ved siden af den plovfuge han lige havde pløjet. Det betød, at han for hver pløjning havde flyttet jorden lidt ind mod midten af marken, og på den måde blev marken højest på midten og lavest i yderkanterne. Dét var genialt, for det betød, at vandet, når det regnede meget, samlede sig i de lave dele af marken og kunne løbe væk derfra, hvis marken skrånede lidt.

Det hellige brød – rugbrødet

Fra middelalderens begyndelse var rugen Danmarks vigtigste kornart. Rugen gav menneskene det daglige brød. Det nærede og mættede godt – det var deres livsophold og overlevelse. De år, hvor rughøsten slog fejl, betød det sult og fattigdom for befolkningen. Man bad til og takkede Gud for det daglige brød – brødet var menneskets gave fra Gud, og derfor var brødet helligt.

Kristendommen, kongen og kornet var middelalderens magtfaktorer

Med kristendommens indførelse i århundredet omkring år 1000 startede en ny tidsalder. På kun 150 år blev der bygget omkring 2000 kirker i Danmark. Sammen med kristendommen og kirkerne kom også et nyt skattesystem – kirketiende – som navnet siger, gik en tiendedel af al produktion til kirken. Havde bonden høstet ti neg, skulle det ene gives til kirken.

Langt de fleste bønder var fæstebønder – det vil med andre ord sige, at de kun ejede deres redskaber og dyr. Gården og jorden tilhøte enten kongen eller adelen og ”lejedes” af bonden mod at han skulle betale skat – landgilde. Både kongen og godsejerne indførte faste skatter.
På den måde gik ca. halvdelen af hele landets landbrugsproduktion til kirken, godsejerne og kongen.

Fæstebønder og korns

Kornsalgsperioden var fra ca. 1820 til 1870. Perioden har fået sit navn, fordi både kornpriserne og produktionen steg støt, hvilket betød en enorm pengestrøm til de danske landmænd.
Baggrunden for de stigende priser var industrialiseringen af England, hvor flere og flere flyttede til byerne for at arbejde. Det betød, at den engelske kornproduktion faldt, mens befolkningen steg, og derfor måtte de importere flere fødevarer. Baggrunden for den øgede produktion var landboreformerne, der fra ca. 1750 til 1800 havde afskaffet det gammeldags landsbyfællesskab. Her havde man dyrket markerne sammen efter et kompliceret system, hvor hver mark var inddelt i mange agre, der var fordelt mellem bønderne. En del af reformerne gik ud på at gøre den enkelte bonde ansvarlig for sit eget jordlod og samle det lod et sted. Det gjorde arbejdet lettere og åbnede for initiativer fra den enkelte til at prøve nye ting. Dette sammen med flere teknologiske landvindinger (bl.a. bedre plove og mergel som gødning) forbedrede udbyttet betragteligt.

Det var især de store godser, der mærkede succesen, men også de almindelige fæstebønder kunne mærke de stigende priser og det bedre udbytte. Mange var allerede blevet selvejere i forbindelse med reformerne, men i løbet af 1800-tallet frikøbte de sidste sig. Det skabte problemer for godserne, der nu kom til at mangle arbejdskraft fra fæstebøndernes hoveri. Derfor byggede de små landarbejderhuse rundt om i landet for at tiltrække familier til at arbejde på markerne.

Læs-højt for klassen

Fæstebonde og kornsalg

Et rasende hyl flængede luften, og Karl gemte sig hurtigt bag det nærmeste hus. Det var helt sikkert Maren, der havde opdaget, at han var væk, og nu var det om ikke at blive opdaget. Maren var tjenestepige hos Karls familie, men når mor og far ikke var hjemme, troede hun, at hun kunne bestemme det hele.

Hun havde givet Karl besked på at malke køerne, selvom det egentligt var hende, der skulle gøre det, men hun ville hellere stå og glo på karlen Anders, der var i færd med at sætte nye tænder på en af riverne. Det var vigtigt, at riverne var i god stand, for snart skulle de have høsten i hus, og manglede der tænder, kunne man risikere ikke at få det hele med. Riven var som de fleste af husets redskaber lavet af træ, for det var alt for dyrt at betale smeden for noget man kunne lave selv. Træredskaberne holdt ikke så godt, men Anders var god med sin kniv, så han kunne hurtigt snitte træstykkerne til og sætte dem på rivens hoved.

Nå men Karl var altså stukket af for at slippe for malke-tjansen, og nu var Maren rasende, fordi hun skulle gøre det forhadte arbejde selv. Karl var ligeglad. Han havde arbejdet hårdt siden klokken 0500 i morges for at nå alle sine pligter. Han havde ført dyrene ud på overdrevet, muget ud i staldene, fodret hønsene og kløvet en enorm bunke brænde.

Nu havde han ikke flere pligter og havde besluttet, at denne dejlige sommerdag skulle Maren ikke slippe af sted med at tørre sine af på ham. Uden at se sig tilbage gik Karl hurtigt videre gennem landsbyen.

Det var et vidunderligt sommervejr, og luften var fuld af lyde og lugte. Brægen fra får og geder blandede sig med snøften fra grise og kaglen fra de mange høns, der gik frit rundt i landsbyen. I det fjerne hørte man køerne på overdrevet og lyden af de voksne, der var på hoveriarbejde i Herremandens marker. Karls forældre var fæstebønder, og det betød, at herremanden ejede deres gård, og at de skulle betale ham leje eller landgilde som det hed, for at få lov at bo der. Desværre skulle de altså også på hoveriarbejde. Det betød at de skulle arbejde et antal dage om året på herremandens marker, og det var noget af det værste, hans forældre vidste. Det var nemlig altid når de havde mest travlt på deres egen jord at herremanden indkaldte til hoveri.

Karl rundede smedjen, hvor Søren Smed var i gang med at slibe en le, så den var klar til morgendagens høstarbejde. Søren havde ikke selv ret meget jord, men levede af at lave de dyrebare metalredskaber, som ingen kunne undvære.

”Hej Karl!” grinede smeden. ” Var det ikke Maren, jeg hørte brøle før? Er du nu stukket af fra hende igen?”
Karl grinede tilbage. Han kunne godt lide smeden,og hjalp nogen gange til i smedjen, når der var brug for det. Den sure lugt af trækul blandede sig med lugten af sved og læder fra Søren da Karl dukkede ind i smedjen.

”Hehe, ja hun ville have mig til at malke, så hun selv kunne glane på Anders”, svarede Karl, da hans øjne havde vænnet sig til smedjens halvmørke. ”Hvis han ikke passer på, så ender hun med at få ham overtalt til at flytte ind i et af de nye huse, godsejeren er ved at bygge. Jeg har hørt hende tale om, at hun snart vi slå giftekloen i ham”

”Giftkloen”, grinede Søren. ”Hun er da ikke en drage”
”Neeej måske mere en ko” svarede Karl med en grimasse, ”men jeg sagde giftekloen, altså at hun vil giftes med ham”.
”Jaja vi må se”, kom det fra den store smed, ”Jeg tror ikke, Anders bliver så nem at danse med, som hun tror” Har du noget imod at rende ned til Rasmus med bladet til hans le, og jeg har også lavet nogle beslag til hans nye dør?”
”Det skal jeg nok”, sagde Karl og tog tingene.
Det kunne altid betale sig at hjælpe Søren Smed, for som tak lavede han altid Karls families arbejde før alle andres, og Karls far fik også altid god rabat. Desuden havde Karl alligevel været på vej ned for at se på den nye gård, der var ved at tage form i landsbyen.
For nogle år siden havde det været utænkeligt, at der blev bygget så stor og flot en gård her i landsbyen. Alle landsbyboere havde været fæstebønder. Det betød, at de ikke selv ejede deres jord og deres gård, men lejede dem af den lokale godsejer. Godsejeren skulle til gengæld have en portion af det korn, de dyrkede, og et vist antal timers arbejde på hans marker. Det var hårdt, for han skulle have sin del af høsten også på de dårlige år, og derfor var der nogen gange ikke nok tilbage til at leve af, og familierne kom til at sulte om vinteren. Det var også hårdt at arbejde på godsejernes marker, for det var altid, når man havde travlt med sin egen såning eller høst, at han indkaldte til hoveri. Når man havde fjernet godsejerens del af høsten, og den del familien skulle spise, var der ikke meget til overs,
og det blev tit brugt til at bytte til fisk, klæde, smedevarer og meget mere. Der var næsten aldrig penge i byen. Der var dog sket noget nyt. Prisen på korn var mangedoblet i løbet af ret kort tid, og Rasmus var en af de første, der havde fundet ud af, at hvis han solgte sit korn og betalte godsejeren, fiskeren, væveren og smeden i penge i stedet, så ville han have noget til overs til sig selv. Derfor var han også den første til at købe sin gård og blive selvejer.
Så snart han havde købt gården rev han den ned og satte sig for at bygge en ny op fra bunden. Det var den, der nu var ved at være færdig. Gården var stor og flot, med lade, kostald, svinestald, og en lille aftægtsbolig til hans kones forældre.
Hjemme hos Karl havde de også haft bedste boende indtil, hun døde sidste år. Det var det samme på alle gårdene, når de gamle blev for gamle til at arbejde, flyttede de ind hos deres børn, som så passede dem. Til gengæld hjalp de så med en masse af de daglige opgaver. Gården var næsten færdig kunne Karl se. Rasmus stod selv og var ved at indskære nogle bogstaver over døren. Karl kunne ikke læse, men han var meget imponeret over de flotte former bogstaverne dannede, næsten som soldater, der marcherede på geled.
”Hej Rasmus”, råbte Karl
Han stod på god fod med gårdmanden, fordi han tit kom med ting fra Søren smed til huset. ”Jeg har din nye le med, og beslagene til døren.”
”Åh det var godt”, svarede Rasmus. ”Jeg havde håbet på at få døren sat ordentligt på i dag.”
Karl kunne se, at døren hang i hængsler, der var lavet af læderstropper. Det virkede udmærket i solskinsvejr, men når det regnede blev læderet blødt, og så kom døren til at hænge. Det var meget bedre med hængsler lavet af Søren, men de kostede jo naturligvis også penge.
”Leen kan du bare stille over i huggehuset, så jeg kan få sat skaft på den, og hvis du så gider hjælpe mig med at sætte døren på bagefter…”
”Det skal jeg nok”, svarede Karl, og leen kom indenfor i huggehuset. Huggehuset var en slags værksted, det var ikke et hus for sig selv, men et værelse i den bygning, hvor der
også var svinestald. Her kunne bønderne og deres karle lave og vedligeholde redskaber
og møbler. Ligesom hos Karls familie, hvor Anders var nødt til at reparere riven, måtte alle bønderne være lige så gode med kniv og høvl, som de var med plov og plejl.

Så snart han havde lagt leen, løb han ud til Rasmus, der netop var ved at blive færdig med sit træskærerarbejde. Mens de sammen baksede døren på plads og fik fæstet de nye hængsler, sagde Rasmus pludselig.” Hvordan går det med dine forældre, har de snart nok på kistebunden til også at blive selvejere?”
Det var et lidt personligt spørgsmål, mente Karl, det kom jo ikke Rasmus ved, hvordan det gik derhjemme, men han svarede alligevel. ”Jooh, jeg ved det jo ikke helt, men jeg tror det går godt. Høsten ser godt ud i år, og for første gang har far betalt sig fra at skulle yde hoveri, så han kan koncentrere om at få vores korn ind. I dag er de i byen for at få en aftale i hus med en købmand, der vil købe overskuddet fra høsten, og så kan vi måske blive selvejere næste år.” Karl var stolt af sin familie, de havde arbejdet hårdt alle sammen, og nu kunne de snart blive herrer i eget hus, og han kunne arve gården og drive den selv, når far og mor blev gamle. ”Flot”, udbrød Rasmus med et smil, der var så varmt, at Karl blev helt stolt. ”Det går bedre og bedre for vores lille landsby, tag nu bare de nye huse godsejeren bygger, ved du, hvorfor han gør det?” spurgte Rasmus. ”Ja, det er for at få nogen til at arbejde på sine marker, det er nok der Maren og Anders ender, når hun gifter sig med ham” grinede Karl. ”Netop” sagde Rasmus”, der bliver plads til alle så længe, englænderne køber vores korn, kan du ikke lige hjælpe med den her bænk også….”
Mens Karl var i gang med at hjælpe Rasmus med byggeriet, dukkede en støvsky op i horisonten. De hårdtarbejdende landsbyboere kunne ikke se det endnu, men i støvskyen gemte der sig to ryttere. De red uden at anstrenge sig, og de så begge to ud til at være fødte ryttere. Den ene var en stor og tyk mand med et imponerende skæg og små blodskudte øjne. Han svedte voldsomt, og så lidt bleg ud, men han red dygtigt og hans polerede sølvknapper lynede i middagssolen. Den anden rytter var mindre, slankere og mere vågen. Det var en dreng på 13 år, som red med en iver og energi, der ikke var at spore i den mand, der sad på hesten ved siden af. Den ældre af de to ryttere var Hr. Jørgen, som var ude for at se til sine besiddelser, og for første gang var hans søn Johan med for at se sin far arbejde. Johans far var det, man kaldte godsejer. Det betød, at han ejede en stor herregård med meget jord, men han ejede faktisk også 38 gårde og 25 huse i to landsbyer.
De 38 gårde skulle hvert år betale noget, der hed landgilde til Johans far. Det kaldte man det korn, bønderne gav til gengæld for, at de fik lov til at bo i husene og dyrke jorden. De skulle også arbejde på hr. Jørgens marker, det var det, man kaldte hoveri.
”Se her Johan!” Hr. Jørgens ord afbrød Johans tanker. Han pegede glædestrålende på markerne
”Det lover godt for høsten i år, se hvor godt kornet allerede ser ud, det bliver et enormt udbytte, hvis vejret holder.” Johans far smilede, selvom Johan vidste, at han ikke havde det så godt. Han havde spillet kort med nogle venner til langt ud på natten, og i dag var han meget mere træt end han plejede.
”Det er rigtigt godt, at høsten bliver god i år, for nu skal jeg fortælle dig, hvad der skete i går.” Igen blev det sagt med et bredt smil, og de små blodskudte øjne lyste op ved tanken om den spændende nyhed. ” I går nat spillede jeg kort, som du ved, og du ved, at jeg er en af de dygtigste kortspillere i landet.” Johan nikkede, hans far pralede altid af, hvor god han var til at vinde i kortspil. ”Nå, men det vidste Hr. Erik ikke. Han troede, han havde en sikker hånd og satsede alle sine penge. Da det viste sig, at han ikke havde nok penge med, satsede han også en af sine landsbyer… Den her. ”
Johan måbede. Kunne det virkeligt passe? Havde hans far virkeligt vundet en hel landsby i kortspil? Noget af, hvad han tænkte, kunne ses på hans ansigt og Hr. Jørgen grinede. ”Hr. Erik er en af de rigeste mænd i landet”, sagde han. ”Han har flere landsbyer, end han ved, hvad han skal stille op med, men for os kommer det til at gøre en stor forskel.”
”Kan du huske, hvad mit største problem var sidste år”, spurgte Johans far pludselig. ”Du ved godt, at vi får flere og flere penge for det korn, vi sælger, og at det er England, der køber alt, hvad vi dyrker, men hvorfor giver det mig problemer?”
Johan tænkte sig grundigt om.” Hvis englænderne ville købe alt det korn, bønderne ikke selv skulle spise, og hvis de gav flere penge for det, end de plejede, hvad kunne der så være galt i det?” ”Jeg kan huske, at vi havde svært ved at få folk nok til at hjælpe med at pløje og høste, men jeg ved ikke, hvad det har at gøre med prisen på korn.” Johan var rød i hovedet. Han hadede, når han ikke kunne svare på sin fars spørgsmål, men i dag blev Hr. Jørgen ikke vred.
”Nå, så det kan du ikke finde ud af, ”grinede han.” Det er ellers meget nemt. ”Hvordan betaler vores fæstebønder os for at få lov at bo på de gårde, vi ejer?”

Det var et nemt spørgsmål, og Johan svarede med det samme ”De betaler først for at få lov at flytte ind. Det hedder indfæstningsafgift. Så betaler de hvert år landgilde for at få lov til at blive boende, og til sidst skal de også arbejde på vores marker, det er det, vi kalder hoveri.” For at vise sig lidt tilføjede Johan: ”Afgifterne betaler de enten i form af et pengebeløb eller ved at give os nogen af de ting, de selv dyrker.”

”Det er rigtigt”, sagde Hr. Jørgen stolt ”og du er allerede inde på noget af det rigtige. Forestil dig så, at jeg skal have 1 tønde korn eller 1 rigsdaler ifølge min kontrakt med bonden. Så stiger prisen på korn, og han kan sælge tønden for 2 rigsdaler til en købmand.” Hr. Jørgen kiggede på Johan for at være sikker på han fulgte med, og Johan var ivrig for at vise, at han kunne se, hvor faderen var på vej hen.

”Så kan han give dig en rigsdaler og selv beholde en, er det det, du mener?” afbrød han. ”Netop,” kom svaret, og Johan kunne se at hans far blev mere og mere frisk af deres ridetur, og de ville snart være ved landsbyen, hvor de kunne få et krus øl og lidt skygge. ”Når så han på den måde får flere penge, så er der to ting, han kan gøre.” Forklarede Hr. Jørgen tålmodigt. Han kan enten betale sig fra at skulle arbejde for mig, eller han kan spare sammen og købe gården selv. I den her landsby er der allerede 6 selvejere, og hver gang prisen på korn stiger mister vi flere og flere fæstebønder. Hvad tror du, det betyder?” Nu kiggede han hen på Johan med et gennemtrængende blik, og Johan blev lidt nervøs, tænk hvis ikke han kunne svare rigtigt nu.

”Jeg tror, det betyder, at vi mangler folk på markerne, som du sagde, og at det er, fordi vores bønder har råd til at købe sig fri af deres forpligtelser. Derfor skaber kornpriserne problemer. Selvom de også er gode for os.” Johan kiggede på sin far ud af øjenkrogen men fortsatte med at ride, som om han var sikker på, at svaret var rigtigt.

Han kunne se på farens smil, at det var godt svaret og åndede lettet op. ”Det er præcis det, der er vores problem. Vi har masser af penge, og dem ville jeg gerne bruge på at købe mere jord, men det kan jeg ikke, for der er ikke nogen til at dyrke den, og der kommer færre og færre, men det er derfor den her landsby kommer til at betyde så meget for os. For her har Hr. Erik sat gang i en genial plan, bare vent og se”

Nu red de ind i landsbyen, og Johan fornemmede tydeligt duften af træ og tjære, og da de rundede et hjørne så han seks nye huse, der kun lige var ved at være færdige. Husene var hyggelige små bindingsværksbyggerier, og det så ud til, at der allerede boede nogen i det ene af husene.

”Det her var en genial ide” sagde Hr. Jørgen. Vi bygger huse for nogen af de penge, vi
får ind. Husene fungerer som de gamle fæstegårde bare uden jord. De betaler en lille landgilde, men de skal til gengæld arbejde på min jord flere gange om ugen.. på den måde får jeg dyrket jorden og får en lille slat penge oveni! Det er genialt. Johan kiggede på husene og tænkte på, hvad man kunne købe for alle de penge, der snart ville vælte ind. Hvis bare England bliver ved med at have brug for dansk korn, så skal vi aldrig bekymre os igen tænkte han ved sig selv…

De høje kornpriser kom ikke til at vare evigt. I løbet af 1860’erne blev transporten af korn på ernbaner og dampskibe så effektiv, at det kunne betale sig for englænderne at hente korn i USA og Rusland. Disse to landes kornproduktion var så enorm, at prisen på korn styrtdykkede, og de danske landmænd måtte sadle fuldstændigt om. I stedet for at sælge deres korn, begyndte de i stedet at fodre dyrene med det. Så solgte de

i stedet smør, og det var stadigvæk England, der var aftageren. Smørproduktionen var først af en meget lav kvalitet, og det var kun de store herregårde med mange køer og gode produktionsforhold, der kunne levere et produkt, der var salgbart. Da andelsmejerierne kom til (Hjedding andelsmejeri åbnede som det første i 1882), betød det, at de små gårde kunne samarbejde om at producere smør og ost af lige så høj kvalitet som de store herregårdsmejerier. Et biprodukt fra mejeriet var skummetmælken. Dengang drak man ikke mælk på samme måde som i dag, så skummetmælk var faktisk et affaldsprodukt, der blev brugt til at fodre svinene med. Det var med til at øge svineproduktionen, og England var også en glad aftager af flæskesider fra Danmark. Traditionen med at dyrke korn til foder og eksportere smør og flæsk var stiftet og skulle vise sig at holde frem til i dag.