Kulturhistorie – MEL – Gulerødder – Lærer

print

Gulerødder i vores sprog og andet sjovt

Guleroden har haft indflydelse på vores kultur. Naturligvis i madlavningen, men også i vores sprog. Dette afsnit giver nogle eksempler på nogle udtryk: Kong Gulerod, pisk eller gulerod samt gulerodsfarvet hår og gulerodsbukser. Vrøvlesange som Hønsefødder og gulerødder er andre eksempler.

Kong Gulerod

Udtryk for, at nogen er overdrevent stolt på en pralende måde
Udtrykket kan også betyde, at nogen bruger penge på en ekstravagant måde.

Synonymer:

Blære sig, brovte af, bryste sig af, gøre sig til af, kro sig, skabe sig, vigte sig, vise sig

Links:

http://www.idiomordbogen.dk/idiom.php?site=7&page=0&searchtype=full&searchoption=i sequal&searchstring=spille%20kong%20Gulerod

Udtrykket ’Kong Gulerod’ stammer fra Jacques Offenbachs (1819-1880) operette fra 1872 “Le Roi Carotte” (Kong Gulerod). Guleroden leder køkkenurternes oprør, som fører til, at guleroden for en kort periode kan være Kong Gulerod. Herudfra må udtrykket så være kommet til dansk, hvor det kendes fra ca. 1930.

Henri Meyer

Aktivitetsforslag:

  • Snak om hvad det betyder at være en Kong Gulerod.
  • Find synonymer
  • Diskuter hvad det betyder at bruge pisk eller gulerod
  • Lav forskellige praktisk/musiske indslag. Lad eleverne vælge sig ind i grupper1. Tegn/mal/modellér et af udtrykkene
    2. Lav en gulerods-rap eller sang.
    3. Lav et lille drama om ”Gulle og de andre rødder” eller om ”Kong Gulerod” 4. Bag en gulerodskage

Litteratur:

Højtlæsning: Historien om Kong Gulerod.I ”Snotaben – og andre forklaringer”, af Bent Rasmussen. Høst og Søn.

Guleroden bliver brugt i udtryk vi siger: ”at være kong gulerod” og ”at bruge pisk eller gulerod”. Vi kan også gå med gulerodsbukser og have gulerodsfarvet hår.

Guleroden selv kan ligne bukser. Gulerodsbukser er vide i toppen og smalle ved anklerne. De var meget moderne omkring 1980. Spørg dine forældre, om ikke de har haft nogen.

Jytte Abildstrøm har et særkende med sit gulerodsfarvede hår.

Beskriv situationer fra hverdagen, hvor du kan bruge disse vendinger.