Kulturhistorie – MEL – Gulerødder

print

Gulerødder i vores sprog og andet sjovt

Guleroden bliver brugt i udtryk vi siger: ”at være kong gulerod” og ”at bruge pisk eller gulerod”. Vi kan også gå med gulerodsbukser og have gulerodsfarvet hår.

Guleroden selv kan ligne bukser. Gulerodsbukser er vide i toppen og smalle ved anklerne. De
var meget moderne omkring 1980. Spørg dine forældre, om ikke de har haft nogen.

Jytte Abildstrøm har et særkende med sit gulerodsfarvede hår.

Beskriv situationer fra hverdagen, hvor du kan bruge disse vendinger.