Plantekendskab – IND – Korn – Lærer

print

Din morgenmad

Morgenmaden kan være børnenes indgangsvinkel til korn. Morgenmad indeholder ofte en stor variation inden for kornarter.

 

Facit til elev-opgavens ene del:

 • image description
  Havregryn (havre)
 • image description
  Rugbrød (rug)
 • image description
  Havrefras (havre)
 • image description
  Cornflakes (majs)
 • image description
  Speltflakes (spelt)
 • image description
  Franskbrød (hvede)
 • image description
  Cocopops (ris)
 • image description
  Cheerios (ris, hvede, havre)
 • image description
  Cocopops cruncher (hvede)

Eleverne skriver produktets navn onder hvert foto og sætter kryds ved det produkt, de har fået. Hvis de har fået noget, der ikke er på listen skrives det på linien under billederne.

Sæt kryds ved det du har fået. Måske har du fået noget andet.

Skriv:


 

Ved du hvilke slags korn, der er i de forskellige morgenmads- produkter. Skriv kornets navn under billederne. Derhjemme kan du kigge på emballagen og se om, du har husket rigtigt.

Eleverne skal i dette afsnit se nærmere på, hvilke bestanddele en plante består af.
I den tilhørende opgave får eleverne en tegning af en kornplante og skal trække streger fra ord til tegning og bestemme de enkelte plantedele.

Hvis det er muligt at gennemgå en virkelig plante, vil det være en god anskueliggørelse. Det kan være en kornplante eller en græsplante.

Her ser du en kornplante.

Træk streger hen til:

Hvor er plantens rod?

Hvor er plantens strå?

Hvor er plantens blade?

Hvor er plantens aks?

Hvor er plantens kerne?

Hvor er plantens stak?

Familien græs

Korn tilhører GRÆS-FAMILIEN, og indenfor denne familie er der 8000 forskellige arter.

Aktivitetsforslag:

Pluk græsser og se, om I kan finde knæet på de forskellige. http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A6s-familien

Mulighed for at komme ind på den videnskabelige klassifikation:

Svenskeren Carl von Linné, der levede fra 1707 til 1778, var ophavsmand. Han indsamlede planter, dyr og sten fra naturen. Det var særligt planterne, der interesserede ham. Han indsamlede så mange forskellige planter som muligt, lavede herbarium og studerede planterne. Ved at sammenligne planterne kunne han sortere dem. Linné inddelte planterne i 24 forskellige klasser. Planterne i hver klasse havde mange fælles kendetegn, men var også forskellige. Det betød, at det var nødvendigt at lave opdelinger af klassen i slægter, familier og arter. Af internationale årsager blev de videnskabelige navne latinske. Linné navngav dyrene efter samme strategi. Efter Linnés død brugte forskerne fortsat hans måde at sætte naturen i system på. Forskere efter hans tid har forbedret systemet, og i dag er alle klodens arter sat i system. Her følger et én-korn eksempel på den videnskabelige klassifikation, som Linné grundlagde.

Videnskabelig klassifikation:

Rige: Plantae (planter)
Division: Magnoliophyta (dækfrøede) Klasse: Liliopsida (enkimbladede) Orden: Poales (græs-ordenen)
Familie: Poaceae (græs-familien)
Slægt: Triticum (hvede)
Art.: Triticum monococcum (én-korn) Triticum monococcum

Der er findes en børnebog ”Carl von Linné – Drengen som blev ved med at samle” hvori beskrives, hvordan Linné indsamlede planter og udtænkte den videnskabelige klassifikation. Carl von Linné, var svensker og levede fra 1707 til 1778.

Litteratur:

Carl von Linné – Drengen som blev ved at samle. Af Karin Bergqvist. Klematis.

Tænk på din familie. Ligner I hinanden? Der er forskelle. men der er også ligheder. måske har I alle sammen små næser? måske har I spidse ører? måske har I skæve storetæer?

Alle planter tilhører også en familie. Kornplanten har en stor familie. I familien er der mange slags planter. De hedder alle sammen græsser. man siger, der er forskellige arter af græsser.

I græsfamilien har de alle sammen knæ.

forskellige græsser

 • image description
  Bambus
 • image description
  Elefantgræs
 • image description
  Fjergræs
 • image description
  Hjælme
 • image description
  Byg

Der er cirka 8000 forskellige slags græs-arter i Verden. Nogle af dem spiser vi. Disse planter kalder vi for korn.

Græs er mad

Mennesker spiser korn. Det bliver dyrket på vores marker. Dyr spiser også korn, men de spiser også andre græsser.

Græsarter bliver derfor også dyrket som foder til husdyr. Landmanden sår græsfrø på markerne og lader husdyrene gå og spise græsset.
Han kan også høste og tørre græsset til hø, så det kan bruges som foder om vinteren. Om vinteren holder græsset på markerne op med at gro og kan ikke give foder nok til græssende husdyr.

Strået fra korn-planten bliver til halm, som nogle dyr spiser. Det er også godt at sove i.

 • image description
  Grisene her spiser korn
 • image description
  Hestene her spiser hø
 • image description
  Fåret her spiser græs
 • image description
  Kalven og koen hviler sig her i halm

Græsplanter er altså gode for både mennesker og dyr.

Græsplanter vokser tæt sammen.
Græsplanterne filtrer sig sammen som et tæppe under jorden.
De har rødder med lange udløbere, som bliver til nye græsplanter, der skyder op af jorden.
Græs kan tåle at blive ædt af dyr eller blive slået af græsslåmaskinen, uden det dør. Det er, fordi planten hele tiden laver nye blade fra knopper, der sidder tæt nede ved jorden.