Plantekendskab – MEL – Korn – Lærer

print

Din morgenmad

Morgenmaden kan være børnenes indgangsvinkel til korn. Morgenmad indeholder ofte en stor variation inden for kornarter.

Facit til elev-opgavens ene del:

 • image description
  Havregryn (havre)
 • image description
  Rugbrød (rug)
 • image description
  Havrefras (havre)
 • image description
  Cornflakes (majs)
 • image description
  Speltflakes (spelt)
 • image description
  Franskbrød (hvede)
 • image description
  Cocopops (ris)
 • image description
  Cheerios (ris, hvede, havre)
 • image description
  Cocopops cruncher (hvede)

Eleverne skriver produktets navn onder hvert foto og sætter kryds ved det produkt, de har fået. Hvis de har fået noget, der ikke er på listen skrives det på linien under billederne.

Snak om, hvilken korn-art de forskellige produkter er lavet af.

Hvad har du fået til morgenmad?

i løbet af en dag spiser du en del korn. Måske tænker du ikke over, hvilken art korn du spiser – så længe det smager godt.
Hvilke kornarter spiste du for eksempel til morgenmad?
Kan du huske, hvad du fik, og hvad der var i?

Sæt kryds ved det du har fået. Måske har du fået noget andet.

Skriv:


 

Ved du hvilke slags korn, der er i de forskellige morgenmads- produkter. Skriv kornets navn under billederne. Derhjemme kan du kigge på emballagen og se om, du har husket rigtigt.

Familiealbum

Korn tilhører GRÆS-FAMILIEN, og indenfor denne familie er der 8000 forskellige arter.
Et kendskab til familieforhold kan have betydning, når materialet senere kommer ind på forædling.

Aktivitetsforslag:

Pluk græsser og se, om I kan finde knæet på de forskellige. http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A6s-familien

Der gives en lille præsentation af Carl von Linné, som ophavsmand til den videnskabelige klassifikation.

På www.wikipedia.dk kan ses eksempler på flere arters klassifikation. Lad børnene søge de forskellige kornarter: rug, hvede, byg, havre, majs, ris eller andre.

Før du skal indkredse emnet til korn, skal du kigge på kornets familie. Alle planter er delt op i plante-familier. Korn tilhører familien Graminae. Det er latinsk for græsfamilien.

Korn er nemlig i familie med
en masse andre græsarter. Der
er omkring 10.000 forskellige græsarter i verden. De har alle et fælles kendetegn: de har knæ, hvilket planter sædvanligvis ikke har.

Fra 1707 til 1778 levede svenskeren Carl von linné. Han indsamlede planter, dyr og sten fra naturen. Det var særligt planterne, der interesserede ham. Han indsamlede så mange forskellige planter som muligt, lavede herbarium og studerede planterne. Ved at sammenligne planterne kunne han sortere dem. linné inddelte planterne i 24 forskellige klasser. Planterne i hver klasse havde mange fælles kendetegn, men var også forskellige. Det betød, at det var nødvendigt at lave opdelinger af klassen i slægter, familier og arter. Af internationale årsager blev de videnskabelige navne latinske. linné navngav dyrene efter samme strategi. efter linnés død brugte forskerne fortsat hans måde at sætte naturen i system på. Forskere efter hans tid har forbedret systemet, og i dag er alle klodens arter sat i system. Den videnskabelige klassifikation, som linné grundlagde, ses nedenfor. eksemplet er for én-korn.

Videnskabelig klassifikation:

rige: Plantae (planter)
Division: Magnoliophyta (dækfrøede)
Klasse:liliopsida (enkimbladede)
orden: Poales (græs-ordenen)
Familie: Poaceae (græs-familien)
slægt: Triticum (hvede)
Art.: Triticum monococcum (én-korn)

På disse fotos ser du forskellige medlemmer af græs-familien. Du kan se, der kan være stor forskel i størrelse.

 • image description
  Bambus
 • image description
  Elefantgræs
 • image description
  Fjergræs
 • image description
  Hjælme
 • image description
  Byg

i Danmark findes der 113 arter af græs, som vokser vildt i naturen. Det er vilde planter.

Planter, der dyrkes, er kulturplanter. Græs dyrkes til fine græsplæner og fodboldbaner. Man har plantet græs for at holde på flyvende sand i strandklitter og for at skaffe strå til tag.
Græsarter bliver også dyrket som foder til husdyr. landmanden sår græsfrø på markerne og lader husdyrene gå og spise græsset. Han kan også høste og tørre græsset til hø, så det kan bruges som foder om vinteren. om vinteren holder græsset på markerne op med at gro og kan ikke give foder nok til græssende husdyr.

Korn er som nævnt også en græs-art. inden for korn findes mange forskellige arter. også korn dyrkes for at skaffe foder til dyr – og
til mennesker. Korn kendetegnes ved, at det mest af alt dyrkes for kernernes skyld. Men restproduktet bruges også. når landmanden høster hvede, byg eller andet er det ikke kun kernerne, som bruges. stråene bruges til halm.

Græs er altså en vigtig plantefamilie, når vi tænker på mad. Græsplanter er gode for både mennesker og dyr.

 • image description
  Grisene her spiser korn
 • image description
  Hestene her spiser hø
 • image description
  Fåret her spiser græs
 • image description
  Kalven og koen hviler sig her i halm

se om du kan forklare betydningen på disse ord, som var i teksten.

Hvad betyder arter?

 Hvordan er en kultur-plante forskellig fra en vild plante?

 Hvad kommer hø fra?

Hvad kommer halm fra?

En køn plante

Græsplanters morfologi varierer fra art til art, men naturligvis med gennemgående karakteristika. I materialet er lagt vægt på at vise en kornplantes morfologi for at give eleverne et kendskab til plantens bestanddele, hvor udtryk som aks, kerner og stak også indgår.

Dog er det muligt at finde vilde græsser, hvor ligheden med korn-planten er slående.

Aktivitetsforslag:

Find forskellige græsser og kig på planternes ”knæ”. Find forskellige græsser og kig på planternes ”knæ”. Sammenlign gerne med en korn-plante.

Se gode tegninger og beskrivelser: http://www.turfgrass.dk/Graes/Graeskendskab.aspx

Det er praktisk, at kulturplanternes kerner har en bedre binding til akset, da det så er muligt at høste kornet uden, at kernerne falder af. Det er absolut en fordel for landmanden. For de vilde planter er det derimod en fordel, at kernerne let falder af akset, derved sker frø-spredningen lettere, hvilket måske ligefrem kan være en ulempe, hvis græsserne står i kornmarken.

Græsplanter vokser tæt sammen. De filtrer sig sammen som et tæppe under jorden.
De har rødder med lange udløbere, som bliver til nye græsplanter, der skyder op af jorden.

Her er en korn-plante. Den består af: rod, strå, blade, aks, kerner, stak.

Her er tegningen af korn-planten. Kan du huske, hvad de forskellige plantedele hedder? skriv dem ned og sæt pile til der, hvor de sidder.

træk streger hen til:

Hvor er plantens rod?

Hvor er plantens strå?

Hvor er plantens blade?

Hvor er plantens aks?

Hvor er plantens kerne?

Hvor er plantens stak?

På vilde græsser falder kernerne let af akset. Man kan sige, det er godt for planten, men hvorfor?

På kulturplanten korn sidder kernerne godt fast. Man kan sige, det er godt for landmanden, men hvorfor?