Arbejdsformer og didaktik

print

Forskellige arbejdsformer

Pædagogisk/didaktisk

I udarbejdelsen af materialet har vi ikke haft en bestemt pædagogisk grundidé eller syn på læring. Vi tilgodeser et alment behov for en helhedstænkning og en vekselvirkning mellem læse-faglig fordybelse, praktisk-musiske aktiviteter, konkrete undersøgelser og muligheder for at lytte og se. Der indgår små film i materialet og på udskolingstrinet opfordres eleverne til en del søgning på internettet.

Det har dog været en kongstanke at inddrage uformelle læringsmiljøer. Der er derfor foreslået museumsbesøg samt besøg i supermarked. Vi opfordrer desuden læreren til at bruge naturen i det omfang, det lader sig gøre. Sammenlagt imødekommer materialet forskellige tilgange til elevernes læring. Producenter kan være en besøgsmulighed, men kan dog være forhindret af lang transporttid og travlhed hos producenten. Derfor har vi valgt at interviewe forskellige avlere og eksperter på planteområderne og lægge små film på siden til jeres brug.

Materialet er bygget op så, det kan bruges kronologisk fra første til sidste side. Det er én mulighed. Det er dog tanken, at læreren selv kan planlægge undervisningsforløbet og frit plukke relevante opgaver og emner ud. Materialet foreslår forskellige opgaver og aktiviteter, men der er også mulighed for at tilføje sine egne opgavetyper og supplerende materialer.

Helhedstanken opnås optimalt ved et tværfagligt arbejde. Der er delemner, som fokuserer mest på det biologiske aspekt og andre delemner, der fokuserer mest på det historiske, alligevel er afsnittene ikke skarpt fagopdelt. Derfor vil nogle lærere muligvis ønske en anden strukturering end den fortløbende brug af materialet.

Materialet kan bruges over to-tre uger i relevante fag, men kan også samles under én uges intensivt temaarbejde.