Vejledning Udskolingen

Opbygning

Materialets tværfaglighed giver eleverne mulighed for at komme omkring hele planten jævnfør materialets formål, og der arbejdes med trinmål i forskellige fag svarende til klassetrin.

Ønsker man som lærer, at arbejde ud fra et enkelt fag vil der være mulighed for at plukke i materialet.

Hvert materiale indeholder 5 delemner:

  • Plantekendskab
  • Korn (havre, byg, hvede, rug)
  • Sundhed
  • Plantens historie
  • Kulturhistoriske aspekter.

Hvert delemne starter med en oversigt over indhold og forberedelser.

Da materialet til udskolingen i høj grad opfordrer til at eleverne selv finder informationer på nettet, og til at der bliver gjort brug af digitale medier i undervisningen, findes der i dette materiale også vejledninger til informationssøgning, og til brug af Lommefilm i klassens arbejde.

 

Fag – Udskoling

  • Biologi
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Emner fra kristendom berøres perifært, som en del af kulturhistorien