Undervisnings-differentiering

print

Det skal understreges, at eftersom et materiale er udviklet for et helt trin, vil der være overvejelser at gøre alt efter om klassen er i starten eller slutningen af trinnet.

De praktisk-musiske aktiviteter er tænkt bredt, for at tilgodese forskellige niveauer.

Ved skriveopgaver gives der i de yngste klasser mulighed for også at tegne forklaringer.

Læse-afsnit kan med fordel læses sammen i de mindre klasser. Stærke læsere vil selv kunne læse mange afsnit.  Visse afsnit, blandt andet det historiske delemne, foreslår vi som højtlæsning eller fortælling fra læreren. Til gengæld er der udarbejdet læse-selv bøger, som supplement for eleverne. De findes i to niveauer.

På mellemtrinet kan nogle elever have glæde af læse-selv bøgerne, der er udarbejdet til indskolingsmaterialet, suppleret med lærerens højtlæsning. Andre vil kunne læse den fulde faglige tekst.

En del af teksten er suppleret med tegninger og fotos, for at støtte elevernes læsning samt forforståelser. Tegningerne er en blanding af en illustrativ naturtro streg og en humoristisk streg. Humoren bruges som motivationsfaktor, og er tiltænkt at ramme bredt fra indskoling til udskoling.