AT-forløb for gymnasieskolen

print

Materialet er udarbejdet til at opnå formål for faget Almen Studieforberedelse og er dermed et samarbejde mellem fag inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Under begge temaer: Kornsalgsperioden 1935-1870 og Ny Nordisk Mad arbejdes med sager, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste lys på videnskabelige, teknologiske, kunstneriske og idemæssige spørgsmål. Eleverne arbejder med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.

For Kornsalgsperiodens vedkommende har eleven mulighed for ud fra en historisk vinkel at beskæftige sig med de samfundsmæssige, økonomiske og politiske konsekvenser af den stigende kornproduktion. Samtidig kan biologi kaste lys over den tidlige interesse for mere systematisk avlsarbejde, mergling, dræning, udvikling af landsorterne og fremavl at nye kornsorter.

Ved at arbejde med det andet AT-forløb Ny Nordisk Mad kan eleverne tage udgangspunkt i et aktuelt emne og dykke ned i mad som en del af danskernes selvforståelse og nationale identitet fra 1800-tallet og til nu. Hvilken indflydelse har Ny Nordisk mad på vores sundhed og hvilken indflydelse har den på valg af kornsorter, blandt andet bevaring af de gamle – dels ud fra sundhedsaspektet og ud fra et aspekt om bæredygtighed? Hvilke organisationer har interesse i Ny Nordisk Mad og hvilke sociale, økonomiske og politiske har betydning for forbrugerens valg?

Materialet er udarbejdet til at imødegå de faglige mål for faget Almen Studieforberedelse og er dermed et samarbejde mellem fag inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Under begge temaer: Kornsalgsperioden 1935-1870 og Ny Nordisk Mad arbejdes med sager, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste lys på videnskabelige, teknologiske, kunstneriske og idemæssige spørgsmål. Eleverne arbejder med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.