Formålet med hjemmesiden

Hjemmesiden rummer et større undervisningsmateriale, som er udviklet af Det Grønne Museum efter opfordring fra Fødevareministeriet og Kulturministeriet. Materialet omhandler ”Den levende kulturarv” og henvender sig til såvel de naturvidenskabelige fag som de humanistiske og praktisk-musiske fra indskoling til udskoling samt gymnasiet.

Den komplette serie giver muligheder for at arbejde med tre materialer, der hver især omhandler én plantegruppe: grøntsager, frugt og korn. Fælles for undervisnings-materialet er, at det begynder med en præsentation af arter, hvorefter det indsnævrer sig til et af de tre specifikke emner. Materialet om grøntsager beskæftiger sig hovedsagelig med rodfrugter, og snævres ind til kun at handle om gulerødder. Materialet om frugter indsnævrer sig til et tema om æbler, og kornmaterialet handler især om de mest almindelige kornarter i danmarkshistorien: hvede, havre, byg og rug. Ved at indsnævre emnet til enkelte arter gives der mulighed for fokus og fordybelse. Det gælder naturfaglige temaer omkring plantekendskab, men det gælder også det samfundsmæssige, historiske og kulturhistoriske område.

For indskoling og mellemtrin findes alle tre materialer. For udskoling og gymnasium har vi valgt at fokusere på et tema: korn.

Formålet for det samlede undervisningsmateriale er, at børn på forskellige alderstrin skal opnå større viden om den levende kulturarv. Med andre ord skal de have kendskab til, at planter har en historisk og kulturhistorisk betydning, som har indvirkning på nutiden og som rækker ind i fremtiden. Eleverne skal opnå viden om mangfoldighed i arter og sorter af jordbrugsplanter, variation i maden på grund af variation i fødevareplanterne, sundhedsmæssige aspekter, nødvendigheden af at bevare de genetiske ressourcer til nye behov i nutid og fremtid, miljøvenlig drift og klimatilpasning samt de kulturhistoriske værdier, der i øvrigt hører til jordbrugets planter.

I materialets nuværende fase er der mulighed for at arbejde med materialet på computeren. Desuden er det tilgængeligt som PDF fil, som kan printes ud. Elev-opgaver og tekster skal printes ud og udfyldes analogt.

Vi forventer en udbygning og anden fase af materialet med flere muligheder for brug af SmartBoards, facebook, YouTube/skoletube og andre digitale medier.