Vejledning Gymnasiet

I årtusinder har mennesket dyrket jorden – sået korn, høstet korn, malet korn og mærket duften af nybagt brød – og givet os… det daglige brød som der står i biblen.

Korn er en forædlet græssort og de tidligste kornsorter stammer fra Lilleasien – i området omkring Kaukasus.

Korn og brød spises daglig overalt i verden – af milliarder af mennesker – hvad enten det er korn forarbejdet til havregrød, brød, en burger eller pizza.

Undervisningsmaterialet KORN er udarbejdet til inspiration til Almen Studieforberedelse og lægger op til et samarbejde mellem fag inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Under begge temaer: Kornsalgsperioden, 1835-1870 og Ny Nordisk Mad arbejdes med sager, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste lys på videnskabelige, teknologiske, kunstneriske og idemæssige spørgsmål.

Eleverne arbejder med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.

For Kornsalgsperiodens vedkommende har eleverne mulighed for at beskæftige sig med betydning af af en opblomstrende kornavl i perioden 1835-1870. Der fokuseres på de samfundsmæssige, økonomiske og politiske konsekvenser af den stigende kornproduktion og den tidlige interesse for mere systematisk avlsarbejde, mergling, dræning, udvikling af landsorterne og fremavl at nye kornsorter

I det andet tidsnedslag er maden i fokus med emnet: Ny Nordisk Mad – her har eleverne mulighed for at beskæftige sig med de nyeste strømninger indenfor det nordiske køkken, der med restaurant NOMA i spidsen har udviklet sig til et stærkt internationalt brand.

Hvad er de historiske forudsætninger for denne udvikling? Hvad vil det betyde for folkesundheden i Danmark, hvis ny nordisk mad bliver integreret som hverdagsmad i de danske hjem? Hvilke politiske, økonomiske og miljømæssige motiver kan der ligge bag denne genopdagelse og levendegørelse af det nordiske køkken?

Det handler om mad, om at fortælle noget om, hvem man er. Mad som social markør og mad som en integreret del af de politiske, kulturelle og økonomiske strømninger der præger vores moderne samfund. Det handler også om madens betydning for vores individuelle sundhed og om bæredygtig fødevareproduktion – den betydning nutidens madkultur har for vores samfund – de samfundsmæssige, økonomiske og politiske konsekvenser heraf og fremavl at gamle kornsorter og interesse for nordisk madkultur.

Der arbejdes med følgende faglige mål:

  • tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
  • foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
  • perspektivere sagen
  • vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag
  • demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabs-teoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag

Elevundervisningsmaterialet består af inspirationsmateriale samt to AT eksempler:

Du kan også gennemse både lærervejledning og undervisningsmateriale på pdf filerne herunder.