Korn – IND – Korn

print

Korn

Mange græsser er vilde planter. Det betyder, at de sår sig selv, hvor de vil. Somme tider bliver vilde planter kaldt ukrudt. Korn er ikke vild. mennesker dyrker korn og bestemmer, hvor det skal vokse. Derfor er korn en kulturplante.

Hele planten hedder korn.

Det vi spiser fra planten hedder korn. De kaldes også kerner.

Mejetærskeren høster korn.
Du kan se kerner komme ud af røret og op i vognen.

Landmandens arbejde

Jorden gøres klar

Landmanden vil have en jord, der er god at så i. Først pløjer han. med en plov vender han jorden. Ukrudtet bliver dækket til. Bagefter skal landmanden knuse jord-knolde. Til det skal han bruge en harve. Jorden skal være glat, før han kører med så maskinen.

Landmanden kører med sin så-maskine. Bagefter tromler han, så kernerne ligger godt fast i jorden. Planterne skal helst begynde at gro og lave en rod, inden vinteren kommer.

Planterne sover.

Måske holder landmanden også lidt mere fri, end han plejer.

Væk med ukrudt. På med gødning

Planterne sov, da det var vinter. Foråret bringer lys og varme. De små skud fra planterne begynder at vokse.
Landmanden vil gerne hjælpe dem med at blive store. Derfor giver han dem gødning.

Der findes kunstgødning, og der findes naturgødning. Kunstgødning er lavet på fabrik. Naturgødning er lort og gylle fra dyrene i staldene. En økolog må ikke bruge kunstgødning.

Planterne vokser. Landmanden holder øje med om de bliver syge. Han holder også øje med, om der kommer svampe eller insekter. Han holder desuden øje med andre planter – nemlig ukrudt. Ukrudt stjæler næring fra kornplanterne. man kan fjerne ukrudt med en radrenser eller med sprøjte-gifte. Insekter og svampe kan også sprøjtes med gift. En økolog må ikke bruge gift.

Høst

Planterne har sat aks med kerner. I starten er de nye kerner helt bløde. Planterne visner langsomt. Kernerne mister væske og bliver hårde. De modner. Nu er det tid for landmanden at høste. Vejret skal være godt. Landmanden høster ikke, når det er regnvejr eller bare fugtigt, for kernerne skal være tørre.

Når landmanden er færdig med at høste, skal han presse halmballer. Halm i runde baller bruges til dyrene i stalden. Halm i store firkantede baller bruges til at varme huse med. måske bor du et sted, hvor der kommer varme fra fjernvarme-anlæg? Spørg dine forældre. Så får I måske varme fra halm-baller.

Nu er landmanden klar til at starte forfra med at pløje, harve og så.

Landmandens arbejde

Kan du huske?

I teksten nævnes to ting, en økologisk landmand ikke må bruge på sine marker.

1


2


Husk noget andet fra teksten.

Lav en tegning!

placeholder_big

Ekstra opgave:

På internettet kan du søge fotos af: plov, harve, tromle, så-maskine, rad-renser og gyllespreder.

Plantens arbejde

Planten skal vokse og sætte kerner. Inden den visner, skal den formere sig.

Formering er:

Når mennesker får børn. Når dyr får dyrebørn. Når planter sætter frø, som falder på jorden og begynder at gro.
Det levende bliver til mere nyt liv af samme slags. Alt levende vil også dø på et tidspunkt. mennesker kan let blive 80 år gamle, en hund kan blive 14 år, og en kornplante kan blive 1 år, før den dør. Når der sker formering, bliver der ved med at være liv!

Et frø kan blive til en ny plante, hvis den får lige det, den har brug for.

Inde i frøet er en lille pakke af nyt liv.
Det hedder kim.
Kimen er levende, og vand og varme sætter kimen i gang med at vokse.

Kim har en lille madpakke med sig, så den får energi til at vokse.

Man siger, at frøet spirer.
Først laver kimen en lille rod – en kimrod
Så en lille fin og sart plante – en kimplante. Kimplanten får en tynd, sprød stængel og små sarte blade.

Kornplanten vokser. Roden bliver større. Der kommer en stængel med flere blade på. Roden får planten til at stå fast i jorden. Kornplantens rod vokser med et filter af små tynde rødder, der vokser ud i alle retninger. De mange små tynde rødder suger vand og næring op fra jorden, så planten kan vokse.

Oven over jorden vokser stænglen. Planten får flere blade. Nu ligner planten en lille busk. man siger, at den busker sig.

Kornplantens stængel kaldes et strå. Det bliver tykkere og mere og mere stift, jo større planten bliver.
Strået er som en landevej, hvor planten kan sende ting frem og tilbage: Vand og næring fra jorden sendes op til bladene. Bladene fanger energi fra solens lys og sender det ned til roden. Strået skal også bære plantens blomster og frø.

Kornplantens blomst er ikke store og farve- strålende, så derfor lægger man ikke mærke til dem. De gemmer sig i akset. Kornplanten får blomster for at danne frø – altså for at formere sig.

Inde midt i blomsten er der blomsterstøv – pollen.
Uden pollen kan planten ikke lave frø. man kan kalde pollen for far. I blomsten er også en frugtknude med nogle støvfangere. Det kan man kalde mor. Støvfangerne opsamler pollen, som kommer ned i frugtknuden. Det kaldes bestøvning. Så snart blomsterne er bestøvet, begynder frugtknuden at vokse – nu dannes frøet. Ligesom en baby i mors mave.

Kernerne i kornakset vokser. Den lille bløde kerne bliver større og større, og sidst på sommeren begynder kernen at blive hård – kornet er modent. Planten er klar til at sprede sine frø. Det hele kan starte forfra. Kornet kan spire og blive til en ny plante. Landmanden høster frøene, før de bliver spredt.

Prøv om du kan få KORN til at spire

Du skal bruge et tørt korn. Det tørre korn ser dødt ud, men det er fyldt med liv. Kig på kornet. Kan du finde kimen? I den ene ende er der et sted, hvor der er rynker – dét er kimen – det er der, kornet kan begynde at vokse.

Bid et korn over. Hvordan ser det ud indeni?
Det, der er hvidt inde i kornet, er kimens madpakke. Når det hvide knuses, bliver det til hvidt mel, som vi kan bage fine fødselsdagsboller af.

Vand og varme får kornet til at vokse.

1.dag

Læg nogle korn på et stykke vådt køkkenrulle eller vat i bunden fra en mælkekarton.

2. dag.

De tørre korn har suget vandet. Kornene er blevet blanke og runde. Der er kommet en lille hvid tap til syne. Kimen er begyndt at vokse.
Tag et af kornene og bid i det – det er stadigt hårdt indeni.

3. dag

Kornene har suget endnu mere vand, og kimen er blevet større. Tag et korn fra og bid i det og smag det – det er blevet blødt og sødt. Det hvide inden i kornet er nu den perfekte madpakke til kimen, og der er ingen vej tilbage. Hvis du tørrer kornet, dør det. Kimen har brugt sin startspakke af energi og kan kun fortsætte med at vokse, hvis der fortsat er vand og varme endnu nogle dage.

4.dag

Kimen vokser og bruger energi fra ”madpakken” i kornet. Den laver en rod – kimrod og et blad. Roden og bladet vokser i hver sin retning.
Kornet er skrumpet ind, fordi det hvide i kornet – ”madpakken” – bruges af kimen.

5.dag

Leg med rod og blad. Rødderne vil nedad og bladet vil op. Prøv at dreje kornet, så bladet peger nedad og roden op og se, hvad planten gør. Hvad bestemmer, hvilken vej planten vil gå?

Kornarter

Der findes mange forskellige slags korn. Nogle kender du. Andre kender du måske ikke. Vi siger, der findes mange arter.

Mennesker i hele verden spiser korn.
mennesker skal spise hver dag. Der er mange mennesker på jordkloden. Uden korn ville der ikke være mad nok. Korn er den vigtigste fødevare i hele verden.

Som du kan se på billederne, findes der mange arter.

Korn i hele verden

Nogle slags korn spiser vi i Danmark, men dyrker dem ikke på vores marker. De kommer fra andre lande.

I Kina og Indien har de mange ris- marker. I Danmark er det for koldt at dyrke ris.

Mange i Danmark kender ikke kornet Sorghum durra. I Afrika er det meget vigtigt, fordi det kan vokse i varme og tørke, og kan derfor give mad til mange dér.

I Danmark, Sverige og Tyskland spiser vi meget rug-brød. I Frankrig, Spanien eller Italien spiser de hvede- brød.

Det var i Amerika, man først dyrkede majs. Kender du Tortilla-pandekager? Det er majs-pandekager fra mexico.

Korn i Danmark

I Danmark har de mest almindelige kornarter på markerne været: hvede, byg, havre og rug. I dag er der også store majsmarker og marker med triticale, som er mad til dyr. majs og triticale er meget moderne.

De andre fire er gamle og bruges til mad til mennesker og dyr. Disse fire kornarter skal du lære lidt bedre at kende.

Her er et vers fra en ældre sang:

”Nord og syd og øst og vest.”

”Hveden er en vigtigper, er skaldet, tæt og tyk Havremandens klokker
ringer, når han rokker.
Rug har ikke nær så lang og flot paryk som byg.”

Syng sangen og se om du kan finde hvede, havre, rug og byg på tegningen.

Hvad bruger man kornet til?

Hvede bruges til:


Havre bruges til:


Rug bruges til:


Byg bruges til:


I rimet ”Smedens grise” er der en af de gamle kornarter grisene ikke får. Hvilken en?


 

Smedens grise

Jeg kan en vise om smedens grise. Først fik de havre, så blev de magre.

Så fik de hvede, så blev de fede. Så fik de byg, så skød de ryg.

Så fik de mælk af en kop, så løb de rundt i galop. Så måtte de livet lade, skønt de alle var så glade.

I moderne dage får grise byg og hvede. Der er et andet dyr, som får havre og er rigtig glad for det. Hvilket dyr, tror du, det er?


 

Sorter

Nu har du hørt om hvede, rug, byg og havre. Det er forskellige arter.
Hver art kan deles op i sorter. Hver sort får et navn.
Hvis landmanden skal så hvede på sin mark, kan han vælge mellem forskellige navne. Der er mange sjove navne, for eksempel: Hereford, Frument og Smuggler. Alle sorterne er hvede, men der er små forskelle.

Kig rundt omkring i din klasse. Egentlig ligner i hinanden. Der er dog forskel. Nogle af dine kammerater er gode til at spille fodbold, nogle er gode til at læse, nogle er gode til at tegne, nogle er gode til at synge – alle sammen er I gode til et eller andet.

Det samme gælder med sorter. Nogle får korte strå og vælter ikke så let i regn og blæst. Andre giver mange kerner. Nogle klarer sig godt, selv om det bliver koldt. Nogle er gode til selv at bekæmpe plante-sygdom. Nogle giver rigtig mange kerner. Nogle er gode til at lave pasta af. Nogle er gode til at bage boller af. Der kan også være smagsforskel. Nogle får blade, der bliver kraftigere og fylder mere. Nogle sorter klarer sig godt i ler-jord andre i sand-jord. Nogle klarer sig godt i varme tørre lande, og nogle i lande som Danmark, hvor det regner mere.

Hvorfor kommer der nye sorter?

Nogle gange er det naturen, der helt af sig selv laver noget nyt. Andre gange er det mennesket.
For mange tusind år siden begyndte mennesker at samle kerner fra det vilde korn for at spise dem. mennesket fandt på selv at putte kerner i jorden. Året efter voksede der en plante med nye kerner op, lige dér hvor mennesket havde puttet kernen i. Næste gang valgte mennesket den største kerne fra akset. Derfor blev kernerne næste år større. mennesket begyndte nu altid at vælge de største kerner, så de blev langsomt større og større.

Når mennesker blander sig på den måde, hedder det, at man forædler. Selektiv forædling kaldes den metode. Selektiv betyder, at man vælger noget bestemt – her var det de store kerner, der blev valgt.

Mennesker har altid været gode til at holde øje med det, der sker i naturen. mennesket er flyttet og har taget korn med i lommerne. På det nye sted har han sået korn. men hov… korn-planterne blev ikke helt som før. Kernerne blev store, men planterne blev syge meget hurtigt.”Aha”, tænkte mennesket, ”de planter, jeg får fra disse kerner, kan ikke lide, at klimaet er koldere her, hvor jeg er flyttet til”. I den anden lomme havde han heldigvis kerner fra en anden plante. De planter, der voksede fra disse kerner, klarede sig meget bedre på det nye sted, men kernerne blev ikke så store. ”Aha”, tænkte mennesket igen, ”der er nogle planter, der klarer sig godt her. Der er altså forskel på hvilke kerner, det er bedst at så forskellige steder”. Igen lavede mennesket selektiv forædling. For næste år tog han flest kerner fra den plante, der blev stærkest.

Imens tænkte mennesket: ”Hvis bare jeg kunne blande de to korn- planter! Så kunne jeg få en plante, der både var stærk og gav mange og store kerner”.

Dette skete for mange tusind år siden, og mennesket har lært sig mange ting siden og har også lært at blande planterne. Det hedder at lave en krydsning.
En krydsning kan også ske uden, at mennesket blander sig. Det er nemlig som om naturen kan naturen trylle. Trylleriet sker, når planterne bestøves (altså når planten skal formere sig, som du hørte om tidligere).

Hos det meste korn findes mor (frugtknude) og far (pollen) i det samme aks. Naturen tryller ved, at den pludselig sender pollen fra en anden plante ned til frugtknuden. Nogle gange er det en anden sort – endda meget sjældent en anden art.

Det kan ikke være en pollen fra en tulipan, der kommer ned i korn. Det skal være fra samme familie – altså græsfamilien. Det er dog meget sjældent det sker på tværs af arter. De skal helst være af samme art. Altså hvede + hvede, rug + rug, byg + byg osv.
Når naturen krydser, kan der gå mange år, før en ny sort opstår.

Derfor ”tryller” mennesket i stedet for. mennesket tager pollen fra én plante og putter ned i en anden.

Der er gode grunde til at lave nye sorter. men hvad med de gamle? Der kan også være gode grunde til at beholde dem og ikke smide dem ud. Der er nogle sorter, der slet ikke sås på marker mere, alligevel kan man finde nogle kerner. De ligger i en slags bank. Den hedder en gen-bank.

Forestil dig, du har fået en tegning fra en ven. Den er flot, men du vil lige lave den bedre. Du synes hele tiden, du kan gøre tegningen bedre. Du visker ud. Du tegner noget nyt. Den bliver god. Du visker alligevel lidt mere og tegner mere til. Den bliver bedre og bedre. Lige pludselig går papiret i stykker. Du har visket for meget. Du ville ønske, du kunne få den tegning igen, du havde tidligere. Det kan du ikke og må krølle papiret sammen. Du tænker: ”bare jeg havde en kopi af tegningen, som den så ud engang, for så kunne jeg lave en ny tegning derfra”. Din ven er rejst, så han kan ikke lave en ny.

På samme måde skal man huske at gemme de gamle korn-sorter. Når man udvikler en ny sort kan den være god. Den kan være så god, at alle vil dyrke den. men hvis det kun er den ene, der bliver dyrket, og den en dag bliver syg – hvad sker der så?

Landmanden skal så sin mark

Først skal han tænke sig om.

Her er hvede

Han vælger en art. Han vil ikke så rug, byg eller havre. Han vil så hvede.

Her er vinterhvede

Han vælger at så vinterhvede til dyrefoder. Han læser i et katalog fra sælgeren af så-sæd. Der er mange slags vinterhvede at vælge mellem. Der findes forskellige sorter. Han skal vælge den, han synes er rigtig.

En slags giver planter med lange strå: ”Det er godt”, tænker landmanden, ”jeg vil nemlig gerne have meget halm”.

Denne her slags er god til at klare sig i frost-vejr: ”Det er godt”, tænker landmanden, ”måske bliver det lige så koldt som sidste vinter”.
Denne slags giver mange kerner: ”Det er godt”, tænker landmanden, ”for så bliver der flere kerner at sælge”.

Denne slags er meget god til selv at kæmpe mod sygdom: ”Det er godt”, tænker landmanden, ”for jeg kan ikke lide at sprøjte gift, så planterne må helst ikke få en sygdom, der skal sprøjtes væk”.

Her er vårhvede

Landmanden har også nogle marker, han vil så i om foråret. Vår betyder forår, så han vælger vårafgrøde. Han vil gerne have, at det skal bruges til mel til brød. Igen læser han om mange sorter i kataloget. Han læser, at der er nogle helt nye slags.

Der er forskere, der forædler og laver nye sorter. De vil gøre planterne bedre og stærkere. Eller de vil have, at de giver flere kerner.

Der er også nogle, der gemmer gammel-dags korn.
Han læser om en meget gammel korn-art. Der hedder spelt.

Her er ur-hvede

Landmanden har smagt spelt-brød, og det kunne han rigtig godt lide – så han vil gerne dyrke spelt. Spelt er en ur-hvede. ”Ur” betyder: først, ældst, original. Du kender det også fra urskov.

Der findes også andre meget gamle ur-hveder. Én-korn, Emmer, Kamut og Dværg-hvede.

Sorter

Tegn og farvelæg landmandens marker. Kan du huske, hvad han ville så.

placeholder_big

På jagt efter korn - i supermarkedet

Kan du huske, hvilke varer du så?